Hulp & ondersteuning

Verbind met eduroam in twee stappen

  1. Verbind met het wifi-netwerk (SSID) "eduroam"; gebruik je Android? Kies PWD als EAP-methode. Voor Windows, en Apple gaat de EAP selectie vanzelf.
  2. Per mail of sms heb je een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Vul deze in en verbind met eduroam.

Maak je voor het eerst gebruik van eduroam?

  • Op iOS/macOS/Windows: je krijgt een melding om het certificaat van eduroam Visitor access te valideren. Controleer en accepteer dit certificaat.
  • Op Android: met PWD is er geen verificatie nodig. Gebruik je een andere methode, selecteer dan "Systeemcertificaten gebruiken" en vul het Domein "edu.nl" in.

 

Verbind met eduroam met de handige configuratietool

Als bovenstaande niet lukt, gebruik dan onze eduroam Configuration Assistant Tool (CAT). Je kunt hier de juiste configuratie voor elke type apparaat downloaden en installeren.

 

Gedragsregels en netiquette

  • De gebruiker is verplicht zich te houden aan het gebruikersreglement van de instelling waarbinnen hij/zij te gast is en gebruik maakt van eduroam.
  • De gebruiker verplicht zich bij het gebruik van eduroam steeds de gedragsregels voor zorgvuldige online communicatie (waaronder netiquette) in acht te nemen, geen buitenlandse of Nederlandse wettelijke verplichtingen, regels van openbare orde of goede zeden of rechten van derden te schenden en niet jegens derden onrechtmatig te handelen en/of schade toe te brengen.
  • De gebruiker mag eduroam uitsluitend gebruiken via de toegangscode (de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord) die de gastheer/gastvrouw aan hem heeft toegekend. De toegangscode is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Ten aanzien van het wachtwoord is de gebruiker strikte geheimhouding verplicht. De gebruiker zal bij constatering van misbruik van zijn toegangscode zo snel mogelijk de gastheer/gastvrouw hiervan in kennis stellen.
  • Aan het gebruik van eduroam kunnen aanvullende gebruiksregels en voorwaarden gesteld worden door de instelling waarbij de gebruiker te gast is.