Hulp & ondersteuning

Verbind met eduroam in twee stappen

 1. Verbind met het wifi-netwerk (SSID) "eduroam",
 2. Per mail of sms heb je een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Vul deze in en verbind met eduroam.

Maak je voor het eerst gebruik van eduroam?

 • Je krijgt een melding om het certificaat van eduroam Visitor access te valideren. Controleer en accepteer dit certificaat.

 

Verbind met eduroam met de handige configuratietool

Als bovenstaande niet lukt, gebruik dan onze eduroam Configuration Assistant Tool (CAT). Je kunt hier de juiste configuratie voor elke type apparaat downloaden en installeren.


eduroam verwijderen

 

Gedragsregels en netiquette

 • De gebruiker is verplicht zich te houden aan het gebruikersreglement van de instelling waarbinnen hij/zij te gast is en gebruik maakt van eduroam.
 • De gebruiker verplicht zich bij het gebruik van eduroam steeds de gedragsregels voor zorgvuldige online communicatie (waaronder netiquette) in acht te nemen, geen buitenlandse of Nederlandse wettelijke verplichtingen, regels van openbare orde of goede zeden of rechten van derden te schenden en niet jegens derden onrechtmatig te handelen en/of schade toe te brengen.
 • De gebruiker mag eduroam uitsluitend gebruiken via de toegangscode (de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord) die de gastheer/gastvrouw aan hem heeft toegekend. De toegangscode is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Ten aanzien van het wachtwoord is de gebruiker strikte geheimhouding verplicht. De gebruiker zal bij constatering van misbruik van zijn toegangscode zo snel mogelijk de gastheer/gastvrouw hiervan in kennis stellen.
 • Aan het gebruik van eduroam kunnen aanvullende gebruiksregels en voorwaarden gesteld worden door de instelling waarbij de gebruiker te gast is.

 

eduroam handmatig instellen en configureren

Connect to eduroam Wi-Fi with your Mac OS system

 1. Select the eduroam network (Figure 1).
 2. If all goes well, your computer will ask you now for a userid and a password (Figure 2)
 3. Enter the received username (xxxxxx@edu.nl), the received password and click OK.
 4. If this doesn't work you will need to manually configure eduroam (see below).

Configure the eduroam Wi-Fi profile on your Mac OS system

 1. Open the System Preferences window.
 2. In the Internet & Wireless sectSion, click Network (Figure 3).
 3. Select Airport or Wi-Fi on the left-hand side, and click on Turn Wi-Fi On (if possible). Next, click on Advanced (Figure 4).
 4. Then choose the 802.1X pane (Figure 5).
 5. Click on the + button and choose in the drop-down menu that opens Add User Profile and give it a name (Figure 6).
 6. In the right of the screen you are now able to enter the details:
  • Username: xxxxxx@edu.nl
  • Password: The password you received.
  • Wireless Network: eduroam
  • Authentication: make sure only is selected.
  • Click Configure.
 7. A TTLS pop-up will appear. Select PAP for TTLS Inner Authentication and leave Outer Identity blank. Click OK twice to go back to the Network Screen (Figure 7).
 8. Click Apply. Make sure that the Airport tab is selected. Disconnect Airport briefly and connect it again before pressing Advanced (Figure 8).
 9. Click on + to add a Preferred Network (Figure 9).
 10. Click on Show Networks in the pop-up (Figure 10).
 11. Select eduroam from the list, fill in the password you received and press Add (Figure 11).
 12. You will return to the Aiport Tab, click on the edit-button to adapt the settings of eduroam (Figure 12).
 13. Choose 802.1x WEP from the Security list (Figure 13).
 14. Choose at 802.1X for eduroam and verify that the username anc password that will appear are correct and press Add (Figure 14).
 15. Click OK in the Airport tab to return to the Network Screen. Click here Apply (Figure 15).
 16. An authentication box will appear, select Continue (Figure 16).
 17. If their appears another authenticaction box, type your Mac OS X username and password and select OK (Figure 17).

Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

Figure 4.

Figure 5.

Figure 6.

Figure 7.

Figure 8.

Figure 9.

Figure 10.

Figure 11.

Figure 12.

Figure 13.

Figure 14.

Figure 15.

Figure 16.

Figure 17.

Back to overview

Connect to eduroam Wi-Fi on your Windows 8 system

 • Go with your mouse to the right side of the screen, a menu will appear. Click Settings (Figure 1).
 • Six icons will appear, click on the one that signifies Wi-Fi connection (left-top) (Figure 2).
 • Click on eduroam and then on Connect (Figure 3).
 • Enter the received username you (xxxxxx@edu.nl) and the password (Figure 4).
 • A Certificate dialog will appear. Click Connect (Figure 5).
 • If this doesn't work you will need to manually configure eduroam (see below).

Configure the eduroam Wi-Fi profile on your Windows 8 system

 1. From the Desktop Screen touch and hold or click with the right mouse button on the wireless icon in the bottom right of the desktop and select Open Network and Sharing Centre (Figure 6).
 2. In the Network and Sharing centre, select Setup a New Connection or Network (Figure 7).
 3. Select Manually connect to a wireless network (Figure 8).
 4. Now enter the following details.
  • Network Name is eduroam,
  • Security Type is WPA2-Enterprise,
  • Encryption Type is AES.
 5. Ensure the tick box Start this connection automatically contains a tick and then click Next (Figure 9).
 6. The next screen will say that the network has been configured. There are still more settings however, so select Change Connection Settings (Figure 10).
 7. The inital screen should have the details filled in already so select the Security Tab and then next to the Microsoft: Protected EAP (PEAP) option, click on the Settings button (Figure 11).
 8. In the Protected EAP Properties window: (Figure 12)
  • Check the box that says Verify the server's identity by validating the certificate.
  • Leave the boxConnect to these servers(examples:srv1;srv2;.*\.srv3\.com): unchecked.
  • In Trusted Root Certification Authorities list tick the box next to AddTrust External CA Root, usually at the top of the list.
  • From the drop down Menu entitled Notifications before connecting: select Don't ask user to authorize new servers or trusted CAs.
  • Ensure that Secured password (EAP-MSCHAP v2) is selected underneath the heading Secure Authentication Method.
  • Check the box that says Enable Fast Reconnect.
  • Now click on the Configure... button underneath the heading Secure Authentication Method.
 9. In the EAP MSCHAPv2 Properties window ensure the check box Automatically use my Windows logon name and password (and domain if any). is UNCHECKED and click OK to both open windows to return to the Security Tab (Figure 13).
 10. From the Security tab on the eduroam Wireless Network Properties screen, click on the Advanced Settings button (Figure 14).
 11. On the Advanced Settings screen click on the 802.1X Settings tab (if not already selected) and, from the pull-down Menu select User Authentication then click on OK (Figure 15).
 12. Select OK on each of the various dialogue boxes to close them.
 13. Select Close to close the Manually connect to a wireless network screen.
 14. Once near an eduroam access point, select the access point from the possible connections by clicking on the Wireless Network Menu and selecting Eduroam.
 15. The first time you connect to the Eduroam Wireless Network you will receive a warning (this will only happen the first time you connect). Click on the Connect button (Figure 16).
 16. Enter the username you received (xxxxxx@edu.nl) in the User Name box and the password you received in the Password box and select OK (Figure 17).

Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

Figure 4.

Figure 5.

Figure 6.

Figure 7.

Figure 8.

Figure 9.

Figure 10.

Figure 11.

Figure 12.

Figure 13.

Figure 14.

Figure 15.

Figure 16.

Figure 17.

Back to overview

Connect to eduroam Wi-Fi on your Windows 7 or Vista system

 1. Click on the network icon in your taskbar (near the clock). Select the eduroam network from the list and click Connect (Figure 1).
 2. If all goes well, your computer will ask you now for a userid and a password (Figure 2)
 3. Enter the received username (xxxxxx@edu.nl), the received password and click OK.
 4. If this doesn't work you will need to manually configure eduroam (see below).

Configure the eduroam Wi-Fi profile on your Windows 7 or Vista system

 1. Select Start and then Control Panel. In the Control Panel, select Network and internet (Figure 3).
 2. In the Network and Internet panel, click on Network and Sharing Centre (Figure 4).
 3. In the Network and Sharing centre, select Setup a New Connection or Network (Figure 5).
 4. Select Manually connect to a wireless network (Figure 6).
 5. Now enter the following details.
  • Network Name is eduroam,
  • Security Type is WPA2-Enterprise,
  • Encryption Type is AES.
 6. Ensure the tick box Start this connection automatically contains a tick and then click Next (Figure 7).
 7. The next screen will say that the network has been configured. There are still more settings however, so select Change Connection Settings (Figure 8).
 8. The inital screen should have the details filled in already, select the Security tab (Figure 9).
 9. Click the next to the [Microsoft: Protected EAP (PEAP)] option, click on the settings button (Figure 10).
 10. In the PEAP Properties window (Figure 11.):
  • Check the box that says Validate Server Certificate.
  • Leave the box Connect to these servers(examples:srv1;srv2;.*\.srv3\.com): unchecked.
  • In Trusted Root Certification Authorities Select AddTrust External CA Root.
  • Uncheck the box that says Do not prompt user... , check Enable Fast Reconnect.
  • On the EAP-MSCHAP secured password option, click on the configure button.
 11. Uncheck the box to use your windows credentials, then click OK (Figure 12).
 12. From the Security tab on the eduroam Wireless Network Properties screen, click on the Advanced Settings button.
 13. On the Advanced Settings screen click on the 802.1X Settings tab and, from the pull-down menu select [User Authentication] then click on OK (Figure 13).
 14. Select OK to close all the various dialogue boxes.
 15. Select Close to close the Manually connect to a wireless network screen.
 16. Once near a eduroam access point, select the access point from the possible connections. You should get an automatic information box which will give a login prompt when selected (Figure 14).
 17. Enter the username you received (xxxxxx@edu.nl) in the User Name box and the password you received in the Password box and select OK (Figure 15).
 18. Figure 1.

   

  Figure 2.

  Figure 3.

  Figure 4.

  Figure 5.

  Figure 6.

  Figure 7.

  Figure 8.

  Figure 9.

  Figure 10.

  Figure 11.

  Figure 12.

  Figure 13.

  Figure 14.

  Figure 15.

  Back to overview

Connect to eduroam Wi-Fi on your Windows XP system

 1. Click on the network icon in your taskbar (near the clock). Select the eduroam network from the list and click Connect (Figure 1).
 2. If all goes well, your computer will ask you now for a userid and a password (Figure 2)
 3. Enter the received username (xxxxxx@edu.nl), the received password, let the field Logon domain empty and click OK.
 4. If this doesn't work you will need to manually configure eduroam (see below).

Configure the eduroam Wi-Fi profile on your Windows XP system

 1. Click the Start button then go to Settings and then Control Panel. In Control Panel double click Network Connections (Figure 3).
 2. In Network Connections, double click on Wireless Network Connection (Figure 4).
 3. In Wireless Zero Config, click on Change advanced settings in the Related Tasks pane (Figure 5).
 4. Click the Wireless Networks tab at the top of Wireless Network Connection Properties (Figure 6).
 5. In the Wireless Networks tab click the ´┐ŻAdd...' button in Preferred networks (Figure 7).
 6. On the Association tab of Wireless network properties, enter the following details(Figure 8):
  • Network Name is eduroam,
  • Security Type is WPA2,
  • Encryption Type is AES.
 7. In the Authentication tab, change the EAP type to Protected EAP (PEAP), uncheck authenticate as computer when computer information is available and click on the Properties button (Figure 9).
 8. In the Protected EAP properties panel uncheck Validate server certificate, make sure Secured password (EAP-MSCHAP v2) is selected as the Authentication Method and click the Configure...' button (Figure 10).
 9. Uncheck the box to use your windows credentials and OK (Figure 11).
 10. Click OK back through the menus to the Wireless Network Connection window with the list of available wireless connections and double click on eduroam.
 11. Click on the Wireless Network Connection balloon that prompts you to enter your credentials when it appears in the taskbar (Figure 12).
 12. Enter the username you received (xxxxxx@edu.nl) in the User Name box and the password you received in the Password box and select OK (Figure 13).

Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

Figure 4.

Figure 5.

Figure 6.

Figure 7.

Figure 8.

Figure 9.

Figure 10.

Figure 11.

Figure 12.

Figure 13.

Back to overview

Configure the eduroam Wi-Fi profile on your Blackberry system

 1. From the standby screen, press the BlackBerry button to open the main menu.
 2. Select Manage Connections - the radio aerial icon (Figure 1).
 3. From the menu that appears select Set Up Wi-Fi Network.
 4. A setup wizard will appear, to guide you through the setup process. Select Next.
 5. Select Scan to search for available networks.
 6. If Wi-Fi is currently turned off, you will be asked if you wish to enable it - select Turn-On Wi-Fi.
 7. The Available Wi-Fi Networks screen will be displayed, Select eduroam (WPA2-Enterprise) (Figure 2).
 8. The Wi-Fi Security screen will be displayed, complete the following settings: (Figure 3)
  • Set Security Type to PEAP.
  • Enter the username you received (xxxxxx@edu.nl) in the User Name box.
  • In the User password field, enter the password you received.
  • From the CA certificate list, select Comodo AddTrust External CA Root.
  • Note: If you are using a Blackberry running OS 6 then the certificate is called AddTrust External CA Root.
  • Set Inner link security to EAP-MS-CHAP v2 (not MS-CHAP v2 without EAP).
  • Leave the Server field empty.
 9. Select Connect from the buttons at the bottom of the screen.
 10. After a few seconds delay you should be connected to the eduroam wireless network. However, there is one further setting which must be enabled to allow roaming between access points whilst connected´┐Ż
 11. From the main menu, choose Manage Connections (again).
 12. Select Wi-Fi Options from the menu.
 13. Move down to eduroam on the list of configured networks and press the BlackBerry button.
 14. Select Edit from the menu: (Figure 4)
 15. On the Wi-Fi Profile screen which appears, scroll down to the bottom and tick Allow inter-access point handover: (Figure 5)
 16. Press the BlackBerry button and pick Save from the menu.

Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

Figure 4.

Figure 5.

Back to overview

Configure the eduroam Wi-Fi profile on your Iphone system

 1. From the Home screen click Settings.
 2. Click Wi-Fi. Ensure the Wi-Fi is set to On (Figure 1).
 3. From the list of available wireless networks, click eduroam.
 4. Enter the username you received (xxxxxx@edu.nl) in the User Name box.
 5. In the User password field, enter the password you received and click Join (Figure 2).
 6. Click Accept to accept your institution's Eduroam security certificate (Figure 3).
 7. A tick will appear next to eduroam when the iPhone connects to the network (Figure 4).

Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.
Please verify the following values on the certificate:
Name: guest.surfnet.nl
By: TERENA SSL CA
Expires: 19-12-15 00:59:59
Please note that the figure values below differs from the above more recent values.

Figure 4.

Back to overview

Configure the eduroam Wi-Fi profile on your Ipad system

 1. From the Home screen click Settings (Figure 1).
 2. Click Wi-Fi and from the list of available wireless networks, click eduroam (Figure 2).
 3. Enter the username you received (xxxxxx@edu.nl) in the User Name box.
 4. In the User password field, enter the password you received and click Join.
 5. Click Accept to accept your institution's Eduroam security certificate (Figure 3).
 6. A tick will appear next to eduroam when the iPhone connects to the network.

Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.
Please verify the following values on the certificate:
Name: guest.surfnet.nl
By: TERENA SSL CA
Expires: 19-12-15 00:59:59
Please note that the figure values below differs from the above more recent values.

Back to overview

Configure the eduroam Wi-Fi profile on your Android system

Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

Figure 4.

Figure 5.

Figure 6.

 1. From the Home screen go to Settings then touch Wireless & Networks (Figure 1).
 2. Touch Wi-Fi settings (Figure 2).
 3. If Wi-Fi is not enabled, touch Wi-Fi to enable wireless networking on your device.
 4. You should now see a list of networks on the screen. Touch eduroam (Figure 3).
 5. Enter the following settings in the connection pop-up that appears (Figure 4 & 5).
  • Set EAP method to PEAP.
  • For Phase 2 authentication select MSCHAPV2.
  • Enter the username you received (xxxxxx@edu.nl) in the User Name box.
  • Some devices may have an Anonymous identity field.
  • In the User password field, enter the password you received.
  • Touch Connect.
 6. Your device should show "Obtaining IP address from eduroam..." then shortly after Connected to eduroam (Figure 6).
 7. Back to overview

Configure the eduroam Wi-Fi profile on your Windows Phone

Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

Figure 4.

Figure 5.

 1. Swipe to the left at the home screen to go to the App list. Press Settings (Figure 1).
 2. Within Settings, press WiFi (Figure 2).
 3. Enable WiFi if not alreay enabled. Press eduroam (Figure 3).
 4. Enter the following details: (Figure 4)
  • Enter the username you received (xxxxxx@edu.nl) in the User Name box.
  • In the User password field, enter the password you received.
  • Press Done.
 5. When asked for verification, press yes (Figure 5).
 6. Back to overview

Remove the eduroam Wi-Fi profile from your Mac OS system

 1. Open the System Preferences window (Figure 1).
 2. In the Internet & Wireless section, click Network.
 3. In the Network window's left-hand column, select Wi-Fi.
 4. Click the Advanced... button in the lower right area of the window (Figure 2).
 5. In the list of preferred networks, highlight the eduroam profile and click the minus button below the list (Figure 3).
 6. After removing eduroam from the list, click OK and close any open windows. Answer OK/Yes if asked.

Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

Back to overview

Remove the eduroam Wi-Fi profile from your Iphone or Ipad

 1. Go to Settings. Choose Wi-Fi.
 2. Select the blue i icon next to eduroam (Figure 1).
 3. Choose Forget this Network (Figure 2).

Figure 1.

Figure 2.

Back to overview

Remove the eduroam Wi-Fi profile from your Android phone

 1. From the main menu, select Settings.
 2. In the Settings screen, select Wi-Fi settings from the Wireless and Network section (Figure 1)
 3. Select eduroam (Figure 2).
 4. Click Forget

Figure 1.

Figure 2.

Back to overview

Remove the eduroam Wi-Fi profile from your Blackberry

 1. Select Set Up Wi-Fi Network (Figure 1).
 2. Select Saved Wi-Fi Networks .
 3. Highlight eduroam.
 4. Press the Options button on your Blackberry and select Delete

Figure 1.

Back to overview

Remove the eduroam Wi-Fi profile from your Windows Phone.

 1. Go to Settings.
 2. Go to WiFi.
 3. Tap and hold the eduroam item (Figure 1).
 4. Choose delete.

Figure 1.

Back to overview

Remove the eduroam Wi-Fi profile from your Windows 7 or Vista computer.

 1. Left-click the wireless icon or located at the bottom right corner of your desktop in the system tray and select the Open Network and Sharing Center option (Figure 1).
 2. Click "Manage Wireless Networks", on the left of the window (Figure 2).
 3. In the "Wireless Network Management window select eduroam and click Remove to delete eduroam (Figure 3).
 4. Click Yes on the "Manage Wireless Networks" dialog box to confirm the deletion (Figure 4).
 5. Close the "Manage Wireless Networks" window (Figure 5).

Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

Figure 4.

Figure 5.

Back to overview

Remove the eduroam Wi-Fi profile from your Windows 8 computer or tablet.

 1. Press "WIN+R", this opens the Run dialog box.(pressing the Windows key in combination with the letter R)* (Figure 1).
 2. Run the exact following command "netsh wlan delete profile name=eduroam" and press enter.
 3. Check if eduroam is not in the list anymore by running the following command: "netsh wlan show profiles". The eduroam network profile name should not show in the User profiles list anymore.(Figure 2).
* On Windows 8 tablet computers the Windows key is centered on the bezel below the screen, except on a convertible laptop, where the button is allowed to be off-center in a tablet configuration.

Figure 1.

Figure 2.

Back to overview

Remove the eduroam Wi-Fi profile from your Windows XP computer.

 1. Double-click on the wireless network icon in the bottom right hand corner.
 2. Click "View Wireless Networks" to manage your wifi profiles. (Figure 1).
 3. Click "Change advanced settings" to manage your profiles. (Figure 2).
 4. In the "wireless network connection properties" window, click on the "Wireless Networks" tab. (Figure 3).
 5. Select the "eduroam" profile from the list of "prefered networks" and click the Remove button to delete the profile.
 6. Click OK.

Figure 1.

Figure 2.

Figure 3.

Figure 3.

Back to overview